Në bankat malazeze 91 persona kanë depozita mbi një milion euro

Në bankat malazeze 91 persona kanë depozita mbi një milion euro

Në Mal të Zi, në fund të muajit tetor, 91 persona kishin depozita në banka mbi një milion euro, prej të cilëve 34 ishin shtetas malazezë, ndërsa pjesa tjetër shtetas të huaj.

“Sipas të dhënave më të fundit të disponueshme për 50 depozituesit më të mëdhenj, të cilat bankat i kanë dorëzuar Bankës Qendrore të Malit të Zi (CBCG), më 31.10. Në vitin 2023, 91 persona fizikë kanë një depozitë prej më shumë se një milion euro” – tha CBCG për Forbes Montenegro.

CBCG-ja nuk është përgjigjur në pyetjen se cilët janë depozituesit më të mëdhenj, pasi në përputhje me Ligjin për Institucionet Kreditore, informacioni për pronarin dhe shumën e depozitës është sekret bankar.
Në strukturën e dhjetë depozituesve më të mëdhenj të personave fizikë, tre janë rezidentë dhe shtatë janë jorezidentë nga India, Izraeli, Britania e Madhe, Serbia dhe Ukraina.

Totali i depozitave të dhjetë depozituesve më të mëdhenj në banka arrijnë në 336.8 milionë euro dhe variojnë nga 23.3 deri në 51.8 milionë euro.

“Në strukturën e depozituesve më të mëdhenj, mbizotërojnë gjashtë persona juridikë rezidentë, të ndjekur nga tre persona juridikë jorezidentë dhe një person fizik, po ashtu jorezident” – thuhet në QKBG.

Depozita më e madhe e një personi juridik (ndërmarrje), rezident, kap vlerën 51.8 milionë euro.

Sipas të dhënave të CBCG, gjithsej depozitat në banka në shtator 2023 arritën në rreth 5.5 miliardë euro dhe shënuan një rritje intensive prej 11.24 për qind në bazë vjetore, ndërsa në bazë mujore ato u rritën me 0.37 për qind.

Prej tyre, depozitat e ekonomive familjare ishin 1.8 miliardë lekë, që është një rritje prej 12.94 për qind krahasuar me muajin e njëjtë të një viti më parë, ndërsa në bazë mujore ka pasur rritje prej 1.24 për qind, përcjell vijesti.me.

Lajme Rajoni