Gjykata kushtetuese pranoi edhe dy iniciativa të parashtruara nga ministri Lloga

Gjykata kushtetuese pranoi edhe dy iniciativa të parashtruara nga ministri Lloga

Gjykata Kushtetuese miratoi edhe dy vendime të tjera për shfuqizimin e Rregullores dhe Aktvendimit, për të cilat gjykata ka vlerësuar se është tejkaluar afati kushtetues për publikim në Gazetën Zyrtare, e të cilat ishin kontestuar  me iniciativa të dorëzuara nga Ministri i Drejtësisë, Krenar Lloga.

Me  këto  vendime  të  Gjykatës  Kushtetuese, numri i Rregulloreve të shfuqizuara  për  të  cilat  janë  dorëzuar 20 iniciativa,  është rritur në gjithsej  5  Rregullore dhe 1 Aktvendim, përkatësisht gjithsej 6 rregullore të  cilat  u  kontestuan  dhe  për të cilat nga gjykata është “vlerësuar se është  tejkaluar  afati  kushtetues për publikim, i paraparë në nenin 52 të Kushtetutës.”

Lajme Vendi