Përfundon pushimi dimëror, nxënësit në RMV u kthehen bankave shkollore

Përfundon pushimi dimëror, nxënësit në RMV u kthehen bankave shkollore

Pas pushimit dimëror, nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme sot kthehen në shkollë për të vazhduar mësimin e gjysmë-vjetorit të dytë të vitit 2023/2024. Ata do të kenë një tjetër pushim pranveror, nga data 29 prill deri më 6 maj 2024, që është një risi për këtë vit shkollor.

E re është gjithashtu që nxënësit në shkollat ​​fillore do të mësojnë deri më 17 qershor, për të përmbushur numrin e caktuar të ditëve të punës (180) sipas kalendarit për organizimin e mësimit.

Për nxënësit e shkollave të mesme viti shkollor do të përfundojë më 10 qershor në vend të 17 qershorit.

Ministria e Arsimit ka ndryshuar vendimin fillestar me kërkesë të Sindikatës së Shkollave të Mesme për shkak të përgatitjeve për regjistrim në arsimin e lartë.

Më të fundit Vendi