IDEA: Komuna e Tetovës ka harxhuar mbi 200 mijë euro për udhëtime

IDEA: Komuna e Tetovës ka harxhuar mbi 200 mijë euro për udhëtime

Komuna e Tetovës gjatë vitit 2022 ka bërë më shumë udhëtime dhe shpenzime ditore. Ndërkaq, komuna e Haraçinës nuk ka harxhuar asnjë denarë. Analiza e fundit e institutit për domokraci dhe analiza ekonomike (IDEA), duke iu referuar udhëtimeve dhe shpenzimeve ditore për vitin 2022 të komunave që udhëhiqen nga kryetar shqipëtar tregon se Komuna e Tetovës për një vit ka shpenzuar 211 031 euro.

Sipas analizës së IDEA-s, pas komunës së Tetovës renditet komuna e Kërçovës me 208 450 euro. E treta në listën e harxhimeve është Komuna e Dibrës e cila gjatë vitit 2022 ka harxhuar 52 954 euro për udhëtime dhe shopenzime ditore. Komuna e Strugës ka harxuar 50 934 euro, Komuna e Sarajit 46 688, euro. Komuna e Çairit ka harxhiuar 36050 euro, ndërsa komuna e Gostivarit tre herë më pak – 11 0 49 euro. Analiza e IDEA-s tregon se komunat Tearcë, Likovë, Vrapçisht, Studeniçan, Bërvenicë, Bogovinë, Zhelinë dhe Haraçinë kanë harxhuar më pak se dhjetë mijë euro në vit. Komuna e Tearcës ka harxhuar 8 388 euro, Komuna e Likovës 5 099 euro, Komuna e Vrapçishtit 2 909 euro , Komuna e Studeniçanit 2 727euro , Komuna e Bërvenicës 2,169 euro, komuna e Bogovinës 1 828. Komunae zhelinës ka harxhuar 846 euro, ndërsa komuna e haraçinës nuk ka shpenzuar asnjë denarë për udhëtime zyrtare.

Lajme Vendi