Trençevska: Sfidat e personave me aftësi të kufizuara janë edhe sfidat tona

Trençevska: Sfidat e personave me aftësi të kufizuara janë edhe sfidat tona

Ministrja shtesë e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska sot në Veles, ka mbajtur mbledhje me përfaqësuesit e Shoqatës së të Verbërve të Komunës së Velesit.

Në takim, siç njoftojnë nga MPPS, është diskutuar për përfshirjen më të madhe të personave të verbër në shoqëri dhe sigurimin e më shumë burimeve për të lehtësuar funksionimin e tyre në shoqëri.

Trençevska informon se MPPS nga Buxheti i shtetit për vitin 2024 i ka rritur mjetet për shoqatat nacionale, si për shoqatat e të verbërve ashtu edhe për shoqatat e të shurdhërve dhe gjysmë të shurdhërve. Për Unionin Kombëtar për të Shurdhërit dhe Gjysmë të Shurdhërit në RMV-së ka ndarë 12.547.000 denarë, ndërsa për Unionin Kombëtar për të Verbërit në RMV-së ka ndarë 13.967.000 denarë e cila është për dy milion më shumë nga viti i kaluar për të dy sindikatat veç e veç.

Ajo thekson se kanë shtuar mjetet për punën e Sindikatave pasi siç shtoi, prioritet i tyre është përparimi i personave me aftësi të kufizuara.

“Vendimet i marrim  sipas nevojave të personave me aftësi të kufizuara dhe kjo nuk do të ndryshojë në të ardhmen. Përkundrazi ne vazhdojmë të investojmë në vazhdimësi sidomos tek të rinjtë me aftësi të kufizuara sepse e dimë potencialin që fshihet tek ata”, theksoi ajo.

Pas takimit, siç thuhet në njoftim, janë prezantuar edhe printerë me të cilët kjo Shoqatë përgatit materiale leximi për personat me shikim të dëmtuar.

Lajme Vendi