Parku Kombëtar Mali Sharr: Falë donacionit të partnerit holandez, sot po fillojmë një periudhë të re

Parku Kombëtar Mali Sharr: Falë donacionit të partnerit holandez, sot po fillojmë një periudhë të re

Falë donacionit të partnerit holandez, sot po fillojmë një periudhë të re, një angazhim të ri duke ndërhyrë për të arritur pyje më të mira, më të qëndrueshme ekologjikisht dhe në momente ku e gjithë popullata, jo vetëm e Malit Sharr, por më gjerë e vendit tonë, do të gëzojë përfitimet që ofron pylli”, tha Milorad Andrijeski, shef i Departamentit për shfrytëzim të qëndrueshëm të burimeve natyrore.

“Parku Kombëtar Mali Sharr, në kuadër të përcaktimeve të tij planifikuese si dhe dokumenteve të miratuara për përmirësimin e kushteve me ekosistemet, do t’i kushtojë vëmendje të veçantë rivitalizimit të ekosistemeve pyjore. Falë donacionit të partnerit holandez, sot po fillojmë një periudhë të re, një angazhim të ri duke ndërhyrë për të arritur pyje më të mira, më të qëndrueshme ekologjikisht dhe në momente ku e gjithë popullata, jo vetëm e Malit Sharr, por më gjerë e vendit tonë, do të gëzojë përfitimet që ofron pylli”, tha Milorad Andrijeski, shef i Departamentit për shfrytëzim të qëndrueshëm të burimeve natyrore.

Fillimisht, disa zona të dëmtuara nga zjarret në pyje në të kaluarën do të ripyllëzohen këtë vit. Institucioni do të përgatisë dokumente planifikuese që do të përcaktojnë sipërfaqet dhe metodat e detajuara për pyllëzim.

“Diku gjendja është e kënaqshme, diku kemi komplekse pyjore që janë në gjendje të mirë, por në disa vende ku prerjet e paligjshme dhe disa praktika të papërshtatshme pyjore në të kaluarën, si dhe dëmet nga zjarret në pyje, janë të tepërta, dëmi është realisht. madhështore. Aty është e nevojshme ndërhyrja njerëzore, duhet dorë eksperti për të marrë masa për rivitalizimin e tyre”, tha Andrieski.

Përfaqësuesit e organizatës holandeze treguan se janë të vendosur që do të ketë një bashkëpunim afatgjatë me parkun kombëtar.

“Ne jemi shumë krenarë që fillojmë bashkëpunimin me Parkun Kombëtar Mali Sharr , jemi të lumtur dhe të privilegjuar që mund të punojmë dhe ndihmojmë ambiciet e menaxhmentit për ta bërë Parkun Kombëtar Mali Sharr një produkt dhe zonë të bukur në Maqedoni, për të ndihmuar me pyllëzimet që do të shndërrohen në një vend të pasur. pyjet dhe diversiteti biologjik”, tha Ruud Van Bruijn.

Pyllëzimi do të ndihmojë, u tha në takim, për përmirësimin e habitateve dhe masës drusore, por edhe për zbukurimin e peizazheve malore dhe e gjithë kjo do të sjellë momente më të mira për qëndrim në pyll.

Lajme Vendi