UNICEF: Partitë në RMV kanë mundësi t’i vendosin fëmijët, të rinjtë dhe familjet në qendër të programeve të tyre

UNICEF: Partitë në RMV kanë mundësi t’i vendosin fëmijët, të rinjtë dhe familjet në qendër të programeve të tyre

Në prag të zgjedhjeve, të gjitha partitë politike kanë mundësi të vendosin fëmijët, të rinjtë dhe familjet në qendër të programeve të tyre zgjedhore dhe të bëjnë premtime konkrete në mënyrë që çdo fëmijë të ketë akses në shërbime cilësore dhe më shumë mundësi për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për veten dhe vendin. Kështu ka bërë të ditur UNICEF-i në një letër të hapur drejtuar të gjitha partive politike para zgjedhjeve që do të mbahen në prill dhe maj.

“Fëmijët përbëjnë njëzet përqind të popullsisë rezidente prej 1.84 milionë banorësh, që arrijnë në rreth 180,000 vajza dhe 192,000 djem nën moshën 18 vjeç. Ata janë një pjesë e rëndësishme e shoqërisë, pavarësisht se aktualisht nuk votojnë. Në një të ardhme jo aq të largët, ata do të jenë udhëheqës të familjeve, komuniteteve dhe vendit. Ata jo vetëm që do të formojnë të ardhmen e vendit, por do të formojnë edhe qëndrime të rëndësishme politike bazuar në këto zgjedhje”,thuhet në letrën e hapur.

Që nga ratifikimi i Konventës për të Drejtat e Fëmijëve, pak më shumë se 30 vjet më parë, shkruan UNICEF, dhe që nga miratimi i Agjendës 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm në 2015, vendi ka bërë përparim të rëndësishëm në avancimin e të drejtave të fëmijëve dhe adoleshentëve.

UNICEF kujton se në shtator 2022, Komiteti për të Drejtat e Fëmijës miratoi Vëzhgimet Përfundimtare mbi progresin e vendit në realizimin e të drejtave të fëmijës, duke theksuar rekomandimet që kërkojnë vëmendje urgjente, në pesë fusha: koordinimi, mosdiskriminimi, dhuna ndaj fëmijëve, fëmijët me aftësi të kufizuara, shërbimet shëndetësore dhe shëndetësore.

“Shumë nga këto çështje të njëjta, duke përfshirë përpjekjet për të siguruar arsim cilësor për çdo fëmijë, janë theksuar në raportin e BE-së. Këto rekomandime mund të përdoren për të përcaktuar politikat kryesore dhe prioritare në programet tuaja zgjedhore”, thuhet në letrën e hapur të UNICEF-it.

Organizata thotë sezgjedhjet e ardhshme janë një mundësi për të krijuar politika që synojnë familjen, të rinjtë dhe fëmijët, të cilat do të rezultojnë në një vend më të mirë.

“Të gjitha palët kanë një rol në ndërtimin e një vendi ku të gjithë fëmijët dhe të rinjtë do të jenë në gjendje të realizojnë potencialin e tyre. Shumë reforma kritike kërkonin dhe do të vazhdojnë të kërkojnë angazhim shumëvjeçar nga të gjithë vendimmarrësit, si p.sh. futja e Garancisë Evropiane për Fëmijët, reforma arsimore; reforma në sistemin e mbrojtjes së fëmijëve, reforma gjyqësore dhe reforma të tjera legjislative; reforma për të përmirësuar aksesin në programet e kujdesit shëndetësor parandalues ​​për fëmijët dhe reforma të tjera për të mbështetur familjet, duke përfshirë familjet e fëmijëve me aftësi të kufizuara”, tha UNICEF, shkruan Portalb.

Lajme Vendi