MASH shpall konkurs për regjistrim në shkollat ​​e mesme publike për vitin akademik 2024/2025

MASH shpall konkurs për regjistrim në shkollat ​​e mesme publike për vitin akademik 2024/2025

Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) sot ka shpallur Konkursin për regjistrimin e nxënësve në shkollat ​​e mesme publike për vitin akademik 2024/2025.

Në konkurs janë theksuar vendet e lira në shkollat ​​e qytetit të Shkupit dhe komunat në mbarë vendin për shkollat e mesme, arsimin profesionale dhe artistik, për shkollën e mesme matematiko-informatike, Akademinë Sportive dhe për shkollat ​​për mësim të nxënësve me nevoja të veçanta arsimore.

Regjistrimi i nxënësve do të jetë elektronik përmes lidhjes në portalin e shërbimeve elektronike të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës https://e-uslugi.mon.gov.mk me njoftim të veçantë për nxënësit e shkollave të mesme përmes llogarive të tyre përdoruese në Schools.mk .

Në periudhën e regjistrimit të qershorit janë dy regjistrime elektronike – i pari do të jetë nga data 20 qershor deri më 25 qershor, kur do të dorëzohet në shkolla dokumentacioni i nevojshëm. Renditja përfundimtare nga regjistrimi i parë do të jetë më 26 qershor.

Regjistrimi i dytë elektronik do të bëhet në datat 1 dhe 2 korrik 2024, kur edhe dokumentet do të dorëzohen në shkolla, ndërsa listën përfundimtare të renditjes me rezultatet e regjistrimit dhe vendet e lira secila shkollë do t’i publikojë më 3 korrik të vitit 2024.

Në afatin e regjistrimit në gusht, regjistrimi do të bëhet më 21 gusht të vitit 2024.

Në konkurs janë përmbajtur kushtet dhe kriteret e regjistrimit, udhëzimet për zbatimin e konkursit, afatet e regjistrimit me detaje për kalimin e testeve kualifikuese dhe publikimin e rezultateve.

Lajme Vendi