KOSM: Të përmirësohen kushtet ose do të mbetemi pa punëtorë

KOSM: Të përmirësohen kushtet ose do të mbetemi pa punëtorë

Konfederata e Organizatave Sindikale të Maqedonisë (KOSM) i bëri thirrje qeverisë së ardhshme që të miratojë Ligjin për Marrëdhënie Pune, me të cilin do të përmirësohen kushtet e punëtorëve si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Në të kundërtën, sipas tyre, të rinjtë dhe intelektualët do të largohen nga puna, ndërkaq shteti do të mbetet pa punëtorë.

“Kërkesa jonë do të jetë që përfundimisht të miratohet Ligji për Marrëdhënie Pune, me të cilin përfundimisht do të marrë fund kjo përbuzje që kryhet ndaj punëtorëve, me kontrata në vepër, me punësime të përkohshme. Patjetër të rritet paga minimale, të paktën të jetë, të mos them më e madhe ose e njëjtë me shtetet e rajonit. Në të kundërtën, Maqedonia do të mbetet pa punëtorë. Jemi dëshmitarë se një numër i madh të punësuarve vijnë nga shtetet e tjera”, deklaroi Marjan Risteski, kryetar i Konfederatës së Organizatave Sindikale të Maqedonisë (KOSM).

Lajme Vendi