Spitalit klinik të Tetovës i mungojnë 400 punëtorë shëndetësorë

Spitalit klinik të Tetovës i mungojnë 400 punëtorë shëndetësorë

Punonjësit shëndetësorë nga Spitali Klinik i Tetovës organizuan një protestë paqësore në paraditen e sotme për të shprehur shqetësimet e tyre në lidhje me kushtet e punës dhe cilësinë e shërbimit shëndetësor në spitalin e tyre.

Ata kërkojnë të paguhen më mirë, të pajisen me pajisje moderne dhe të kenë një proces punësimi jo selektiv. Një nga problemet kryesore që theksuan është mungesa e personelit shëndetësor.

Lajme Vendi