Në këto zgjedhje do të mund të votohet edhe me dokumente me afat të skaduar

Në këto zgjedhje do të mund të votohet edhe me dokumente me afat të skaduar

Sipas dispozitës kalimtare të ndryshimeve në Kodin Zgjedhor, e cila do të zbatohet vetëm për zgjedhjet e këtij viti, votuesit do të mund të votojnë me letërnjoftim ose dokument udhëtimi të cilit i ka skaduar vlefshmëria 9 muaj para datës së zgjedhjeve.

Nesër do të mund të votojnë shtetasit të cilëve dokumentet personale u ka skaduar afati prej datës 24 korrik 2023 deri më 24 prill për çfarëdo arsye, sipas ligjit apo afatit të vlefshmërisë.

Kjo dispozitë e Kodit Zgjedhor është pjesë përbërëse e Udhëzimit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për mënyrën e përcaktimit të identitetit të zgjedhësve.

E njëjta dispozitë do të zbatohet edhe për zgjedhjet parlamentare, pasi do të mund të votojnë shtetasit të cilëve u ka skaduar dokumenti personal për çfarëdo arsye, në bazë të ligjit ose për shkak të periudhës së vlefshmërisë nga data 8 gusht 2023 deri në ditën e zgjedhjeve, 8 maj.

Më 7 mars, në kuadër të seancës së 147-të, Kuvendi miratoi me procedurë të shkurtuar pa diskutim ndryshimet dhe shtesat në Kodin Zgjedhor. Siç shpjeguan propozuesit, qëllimi i këtyre ndryshimeve ishte përpunimi i kuadrit ligjor ekzistues dhe përshtatja e dispozitave të zgjidhjes ligjore ekzistuese në drejtim të një procesi zgjedhor gjithëpërfshirës për të gjithë pjesëmarrësit në zgjedhje.

Lajme Vendi