BUBEVSKI NOMINOHET PROKUROR PUBLIK PËR NDJEKJEN E RASTEVE TË URREJTJES DHE DISKRIMINIMIT

Prokurori publik themelor i Prokurorisë Themelore Publike Shkup, Gavril Bubevski, mori vendim që të nominojë një prokuror publik nga Prokuroria Publike Shkup për ndjekjen e procedimeve në rastet e krimeve të urrejtjes dhe diskriminimit. “Nominimi i prokurores publike Emilia Mizo Dimkov është nismë fillestare e Queer Qendrës Shkup – Shoqata për pakicat seksuale dhe gjinore në Republikën e Maqedonisë së Veriut, e cila njoftoi se në periudhën e ardhshme do të inicojë edhe formimin e rrjetit të organizatave joqeveritare për bashkëpunim më të ngushtë ndërmjet sektorit civil dhe prokurorisë publike në trajtimin e rasteve të krimeve të urrejtjes dhe diskriminimit, për të cilat është paralajmëruar edhe mbështetja e Këshillit të Evropës”, informoi Prokuroria Publike. Prokurori publik i emëruar do të ketë autoritetin për të monitoruar procedurat në rastet dhe për të vendosur kontakte me ankuesit dhe me organizatat joqeveritare që përfaqësojnë interesat e personave të cilët paraqiten si palë të dëmtuara në raste të tilla.
Lajme Më të fundit Vendi