Këto janë ministritë e reja të Qeverisë së Maqedonisë së Veriut

Me 88 vota “pro” mbrëmë në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut u votuan ndryshimet e reja ligjore për riorganizimin e ministrive.

Me këtë, Qeveria e Maqedonisë së Veriut nga 16 do të ketë 20 ministri, ndërsa këto janë ministritë e reja sipas ndryshimeve të reja ligjore.

Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Drejtësisë, Ministria për Marrëdhënie mes Bashkësive, Ministria për Punë të Jashtme dhe tregti të jashtme, Ministri për Çështje Evropiane, Ministria e Financave, Ministria e Ekonomisë dhe Punës, Ministria e Energjetikës dhe minierave, Ministria e Bujqësisë, Pylltari dhe Ujrave, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Ministria për Punë dhe Politikë Sociale, Demografi dhe Rini, Ministria e Vetëqeverisjes Lokale, Ministria e Kulturës dhe turizmit, Ministria për Transformim Digjital, Ministria për Administratë Publike, Ministria e Transportit, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Mjedisor dhe Ministria e Sportit.

Bota Lajme Më të fundit Vendi