Windows tani është i disponueshëm për iPhone

Windows tani është i disponueshëm për iPhone

Microsoft ka krijuar një aplikacion të ri “Windows App”, përmes të cilit mundësohet aksesi në sistemin operativ të kompanisë në pajisje të ndryshme.

Microsoft ka krijuar një aplikacion Windows për iOS, iPadOS, macOS, Windows dhe shfletues ueb. Aplikacioni në thelb merr aplikacionin e mëparshëm Windows 365 dhe e kthen atë në një qendër qendrore për transmetimin e kopjeve të Windows nga pajisjet kompjuterike në distancë, si dhe Azure Virtual Desktop, Windows 365, Microsoft Dev Box dhe Microsoft Remote Desktop Services.

Microsoft përmes aplikacionit Windows ofron mbështetje me shumë monitorë për rezolucione dhe shkallëzim të personalizuar të ekranit, si dhe ridrejtim për pajisjet periferike si kamerat e internetit, pajisjet e ruajtjes dhe printerët.

Aplikacioni Windows me versionin e tij paraprak nuk është aktualisht i disponueshëm për Android.

Aplikacioni është gjithashtu i kufizuar në llogaritë e biznesit të Microsoft, por ka indikacione se së shpejti do të jetë i disponueshëm për të gjithë përdoruesit.

Aplikacioni Windows mund të jetë hapi i parë për të mundësuar aksesin në kompjuterin cloud dhe aplikacionet e Windows në pajisjet që nuk përdorin sistemin operativ të Microsoft.

Tech