Gjykata Penale: Prokuroria dhe MPB-ja nuk kanë dorëzuar prova të plota për zhvillimet në kontrollin e trafikut ajror

Gjykata Penale: Prokuroria dhe MPB-ja nuk kanë dorëzuar prova të plota për zhvillimet në kontrollin e trafikut ajror

Nga Gjykata Penale theksojnë se publiku duhet të njihet me të dhënat përkatëse për ngjarjen, duke i kushtuar vëmendje fshehtësisë së hetimeve dhe me të vetmin qëllim për të hedhur poshtë të gjitha spekulimet e paverifikuara që po tregtohen, të cilat ndikojnë në procedurën e prokurorisë gjyqësore.

“Përkatësisht, është e padiskutueshme se ka ekzistuar një ngjarje nga aspekti penalo juridik, andaj për të mundësuar mbarëvajtjen e procedurës penale, përkatësisht hetimin nga prokurori kompetent, gjykata e konsideron të nevojshme sigurimin e prezencës së të dyshuarve. Megjithatë, duhet ditur se urdhri hetimor për ngjarjen konkrete përfshin 8 persona dhe deri më tani vetëm për katër është paraqitur propozim për përcaktimin e masave për sigurimin e pjesëmarrjes, si dhe dëshmi për përfshirjen e tyre”, thuhet në reagimin e Gjykatës Penale.

Lidhur me ngjarjen penalo juridike theksojnë se natyra juridike e veprës nga neni 303 paragrafi 2 i Kodit Penal që u ngarkohet është se: Kushdo që kryen vepër që rrezikon ose mund të rrezikojë sigurinë e aeroportit. për trafikun ajror ndërkombëtar, duke përdorur një pajisje, substancë ose armë, në mënyrë të paligjshme dhe me qëllim të kryerjes së një akti dhune ndaj një personi në një aeroport për trafikun ajror ndërkombëtar që shkakton ose mund të shkaktojë lëndime të rënda ose vdekje, ose shkatërron ose dëmton pajisjet, objekte ose një avion, i cili nuk është në trafik dhe ndodhet në një aeroport për trafik ajror ndërkombëtar.

“Në rastin konkret, sipas përshkrimit të dhënë të veprimeve të ndërmarra nga të dyshuarit, dhe në lidhje me provat e dorëzuara në mbështetje të propozimit, në këtë moment nuk rezulton se të dyshuarit i kanë plotësuar plotësisht kushtet e parapara në vepër penale, gjegjësisht që me veprimet e tyre mund të shkaktojnë lëndim të rëndë, vdekje, ose shkatërrim ose dëmtim të pajisjeve, objekteve ose avionit, i cili nuk është në komunikacion, dhe ndodhet në një aeroport për komunikacion ajror ndërkombëtar. Gjegjësisht, nga ana e KSHP-së Shkup nuk është paraqitur asnjë provë – dokumentacion mjekësor për lëndimet e pretenduara të shkaktuara, nuk ka të dhëna për pranimin e kallëzimit penal nga i dëmtuari. Ai nuk është dëgjuar në Prokurorinë Publike të Shkupit, as nuk janë dorëzuar prova nëse vërtet ka ndodhur lëndim i rëndë dhe për çfarë lëndimi bëhet fjalë. Për më tepër, nuk specifikohet mënyra se si veprimet e ndërmarra kanë shkaktuar ose mund të kenë shkaktuar shkatërrimin ose dëmtimin e pajisjeve, objekteve ose një avioni, i cili nuk është në trafik dhe ndodhet në një aeroport për trafik ajror ndërkombëtar”, kanë thënë nga Gjykata Penale.

Njëkohësisht, sipas njoftimit, sipas inspektimit të jashtëzakonshëm të Agjencisë së Aviacionit Civil, është konstatuar se nuk ka shkelje apo kërcënim për sigurinë e trafikut ajror, si dhe nuk ka asnjë ngjarje apo ngjarje të rëndë. incident lidhur me zhvillimin e sigurisë së komunikacionit ajror, siç tha drejtori i Agjencisë – Tomislav Tuntev.

Për shkak të zhvillimeve në M-NAV, Qeveria në seancën e së martës më 9 janar ka paralajmëruar shkarkimin e menaxhmentit të kompanisë, si dhe janë paralajmëruar edhe kontrolle të jashtëzakonshme për funksionimin e saj. Prokuroria Themelore Publike Shkup ka hapur procedurë hetuese kundër tetë personave për të cilët ekziston dyshimi i bazuar se kanë kryer vepër penale si bashkëkryetarë – Rrezikimi i sigurisë së komunikacionit ajror nga neni 303 paragrafi 2 në lidhje me nenin 22 të Kodit Penal.

Lajme Vendi