Investime në Infrastrukturë, nis ndërtimi i Qarkores në Tetovë

Investime në Infrastrukturë, nis ndërtimi i Qarkores në Tetovë

12 milion euro do të investohen në qarkoren në Tetovë në gjatësi prej 5.4 kilometra nga nyja e Treboshit deri në Neproshten.

Punët ndërtimore nisën sot me pjesëmarrje të Kryeministrit Teknik, ministrave, deputetëve dhe përfaqësues të pushtetit lokal.

“Ndërtimi i qarkores do të përshpejtojë zhvillimin e rajonit, do të shkarkohet trafiku dhe do të lehëstohet qasja e shumë kompanive që punojnë në këtë pjesë. Investimi prej 12 milion eurove është një kontribut I rëndësishëm për zhvillimin e rrjetit rrugor në vend dhe do të jetë një lehtësim për qytetarët e Tetovës, Zhelinës, Teracës, Jegunovcës e të tjerëve” – tha Blagoj Boçvarski, ministër për Transport dhe Lidhje.

Mjetet janë siguruar nga buxheti i Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore si pjesë e programit vjetor për investime.

“Parashihet ndërtimi i rrugës prej 5.4 km, respektivisht qarkorja do të ketë dy korsi në dy anët me gjerësi prej 6.6 metra. Nga të dyja anët e rrugës do të ketë rrugë tamponale paralele gjatë gjithë pjesës së rrugës me gjerësi prej 3 metrave” – tha Ejup Rustemi.

Kryeministri Talat Xhaferi potencoi rëndësinë e projektit duke pohuar se nga qyteti do të mënjanohen automjetet e rënda të transportit.

“Sot fillojmë me zgjidhjen e një problemi të kahmotshëm jo vetëm për tetovarët por edhe për gjithë rajonin e pollogut dhe më gjërë. Me dekada ka qëndruar vetëm si ide ndërtimi i qarkores rreth Tetovës e cila krijonte një kaos të paparë për qytetarët e pjesës perendimore të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe vështirësi në funksionimin e tyre të përditshëm” – tha Talat Xhaferi.

I pyetur për praninë e tij si Kryeministër gjatë promovimit të projektit kapital, Xhaferi potencoi se një nga obligimet e qeverisë është që organizojë zgjedhje por I ka të gjitha kompetencat konform ligjit dhe Kushtetutës dhe se nuk bëhet fjalë për fushatë parazgjedhore.

“Zgjedhjet nuk janë shpallur, mund ta interpretoni si të doni, unë jam duke i kryer obligimet ditore” – tha Xhaferi.

Afati I realizimit të projektit është 15 muaj respektivisht ndërtimi duhet të përfundojë në maj të vitit të ardhshëm. Kjo është faza e parë e realizimit të projektit, kurse me fazën e dytë parashihet ndërtimi i nyjes së Treboshit, për cka ka nisur projektimi.

Lajme Vendi