“Ndërtojmë Ardhmërinë”, nismë për gjetjen e prindërve biologjikë

“Ndërtojmë Ardhmërinë”, nismë për gjetjen e prindërve biologjikë

Ilija Jovanoviq është kryetar i shoqatës “Ndërtojmë Ardhmërinë” që kryesisht merret me problemet e fëmijëve pa prindër. Rrugëtimi jetësor i Jovanoviqit ka qenë motivi kryesor për të bërë më shumë për këtë kategori të fëmijëve. Ai deri në moshën 18 vjeçare është rritur në shtëpinë e fëmijëve pa prindër.

Deri në moshën e pjekurisë thotë se nuk e ka ditur se cilët janë prindërit e tij, ndërsa pikërisht për të drejtën e njohjes së prindërve biologjik sot me shoqatën e tij filloi projektin “Edhe ju keni të drejtë të takoni prindërit tuaj biologjikë.”

“Ne fëmijët pa mbikëqyrje prindërorë dhe pa prindër, që jemi nën kujdesin e familjeve që na kanë birësuar, nëpër jetimore, nuk kemi të drejtë të dimë se kush janë prindërit tanë biologjik. Kur largohemi nga jetimoret marrim me vete vetëm një vërtetim se prej kur deri kur kemi qëndruar aty. Por me “Ndërtojmë Ardhmërinë” do të luftoj për ndryshime në ligjin për familje, do të kërkojmë që të na takojë me ligj që të dimë kur na kanë braktisur, kush na ka birësuar, rrënjët dhe origjina e prindërve biologjik”, u shpreh Ilija Jovanoviq, kryetari i shoqatës “Ndërtojmë Ardhmërinë”.

Kjo shoqatë numëron rreth 70 vullnetarë të cilët ndajnë fatin e ngjashëm. Synimi është të ndihmohen të gjithë personat e adoptuar në Maqedoninë e Veriut që të mund të bashkohen dhe të njohin prindërit dhe familjet e tyre biologjike.

Lajme Vendi